تحصیلات تکمیلی و DBADoctor of Business Administration DBA   دکترا مدیریت کسب و کار SEGi UNIVERSITY COLLEGE
این رشته معادل دکترا مدیریت کسب و کار در ایران میباشد . طول کل دوره سه سال میباشد . مدرک این دوره از دانشگاه SEGi University College مالزی صادر میشود . شروع کلاسهای ترم جدید از ماه سپتامبر میباشد .
 کل هزینه برای این سه سال برابر  14800 دلار یا 44400 رینگیت میباشد .
Master of Business Administration MBA   فوق لیسانس مدیریت کسب و کار SEGi UNIVERSITY COLLEGE
این رشته معادل فوق لیسانس مدیریت کسب و کار در ایران میباشد . طول کل دوره دو سال میباشد . مدرک این دوره از دانشگاه SEGi University College مالزی صادر میشود . شروع کلاسهای ترم جدید از ماه سپتامبر میباشد .
کل هزینه برای این دو سال برابر 8133 دلار یا 24400 رینگیت میباشد.
گرایشهای مختلف رشته فوق لیسانس مدیریت کسب و کار با مدرک از دانشگاه SEGi
Master of Business Administration MBA   فوق لیسانس مدیریت کسب و کار University of Southern Queensland (USQ), Australia
این رشته معادل فوق لیسانس مدیریت کسب و کار در ایران میباشد . طول کل دوره دو سال میباشد . مدرک این دوره از دانشگاه University of Southern Queensland (USQ), Australia ( دانشگاه کویینزلند استرالیا ) صادر میشود . شروع کلاسهای ترم جدید از ماه سپتامبر میباشد .
برای پذیرش این رشته آیلتس 6 الزامی است . ولی کسانی که آیلتس کمتر از 6 دارند یا مدرک آیلتس ندارند در امتحان تعیین سطح زبان دانشگاه شرکت کرده و در صورت کسب نمره قبولی میتوانند در کلاسهای رشته مورد نظر حضور یابند در غیر اینصورت باید در کلاسهای زبان که توسط دانشگاه به صورت پیش نیاز برگزار میشود شرکت کنند .
کل هزینه برای این دو سال برابر 13800 دلار یا 40140 رینگیت میباشد.
Master of Business Administration MBA   فوق لیسانس مدیریت کسب و کار University of Sunderland, UK
این رشته معادل فوق لیسانس مدیریت کسب و کار در ایران میباشد . طول کل دوره دو سال میباشد . مدرک این دوره از دانشگاه  Uni of Sunderland, UK ( دانشگاه ساندرلند انگلیس ) صادر میشود . شروع کلاسهای ترم جدید از ماه سپتامبر میباشد .
 کل هزینه برای این دو سال برابر 9515 دلار میباشد  ولی شما برای پرداخت باید معادل آن را به رینگیت پرداخت نمایید.

نام رشته
مقطع تحصیلی
طول تحصیل
کل شهریه – رینگیت
مدرک از دانشگاه
Doctor of Business Administration DBA
دکترا
3 سال
44400
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
Master of Business Administration MBA
فوق لیسانس
2 سال
24400
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
Master of Business Administration MBA
فوق لیسانس
2 سال
40140
University of Southern Queensland (USQ), Australia
Master of Business Administration MBA
فوق لیسانس
2 سال
31000
University of Sunderland, UK
آخرین به روز رسانی در دوشنبه 16 آبان 1390 ساعت 15:36
Doctor of Business Administration DBA   دکترا مدیریت کسب و کار SEGi UNIVERSITY COLLEGE
این رشته معادل دکترا مدیریت کسب و کار در ایران میباشد . طول کل دوره سه سال میباشد . مدرک این دوره از دانشگاه SEGi University College مالزی صادر میشود . شروع کلاسهای ترم جدید از ماه سپتامبر میباشد .
 کل هزینه برای این سه سال برابر  14800 دلار یا 44400 رینگیت میباشد .
Master of Business Administration MBA   فوق لیسانس مدیریت کسب و کار SEGi UNIVERSITY COLLEGE
این رشته معادل فوق لیسانس مدیریت کسب و کار در ایران میباشد . طول کل دوره دو سال میباشد . مدرک این دوره از دانشگاه SEGi University College مالزی صادر میشود . شروع کلاسهای ترم جدید از ماه سپتامبر میباشد .
کل هزینه برای این دو سال برابر 8133 دلار یا 24400 رینگیت میباشد.
گرایشهای مختلف رشته فوق لیسانس مدیریت کسب و کار با مدرک از دانشگاه SEGi
Master of Business Administration MBA   فوق لیسانس مدیریت کسب و کار University of Southern Queensland (USQ), Australia
این رشته معادل فوق لیسانس مدیریت کسب و کار در ایران میباشد . طول کل دوره دو سال میباشد . مدرک این دوره از دانشگاه University of Southern Queensland (USQ), Australia ( دانشگاه کویینزلند استرالیا ) صادر میشود . شروع کلاسهای ترم جدید از ماه سپتامبر میباشد .
برای پذیرش این رشته آیلتس 6 الزامی است . ولی کسانی که آیلتس کمتر از 6 دارند یا مدرک آیلتس ندارند در امتحان تعیین سطح زبان دانشگاه شرکت کرده و در صورت کسب نمره قبولی میتوانند در کلاسهای رشته مورد نظر حضور یابند در غیر اینصورت باید در کلاسهای زبان که توسط دانشگاه به صورت پیش نیاز برگزار میشود شرکت کنند .
کل هزینه برای این دو سال برابر 13800 دلار یا 40140 رینگیت میباشد.
Master of Business Administration MBA   فوق لیسانس مدیریت کسب و کار University of Sunderland, UK
این رشته معادل فوق لیسانس مدیریت کسب و کار در ایران میباشد . طول کل دوره دو سال میباشد . مدرک این دوره از دانشگاه  Uni of Sunderland, UK ( دانشگاه ساندرلند انگلیس ) صادر میشود . شروع کلاسهای ترم جدید از ماه سپتامبر میباشد .
 کل هزینه برای این دو سال برابر 9515 دلار میباشد  ولی شما برای پرداخت باید معادل آن را به رینگیت پرداخت نمایید.

نام رشته
مقطع تحصیلی
طول تحصیل
کل شهریه – رینگیت
مدرک از دانشگاه
Doctor of Business Administration DBA
دکترا
3 سال
44400
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
Master of Business Administration MBA
فوق لیسانس
2 سال
24400
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
Master of Business Administration MBA
فوق لیسانس
2 سال
40140
University of Southern Queensland (USQ), Australia
Master of Business Administration MBA
فوق لیسانس
2 سال
31000
University of Sunderland, UK