خوابگاه


دانشگاه SEGi    به دانشجویان متقاضی , خوابگاه به امکانات رفاهی کامل ارائه می نماید .
هزینه خوابگاه در یک اتاق دو نفره , نفری 350 رینگیت در ماه
و
هزینه خوابگاه در یک اتاق سه نفره , نفری 250 رینگیت در ماه
می باشد.
خوابگاه ها در محوطه دانشگاه و با چشم انداز دریاچه می باشند .
اتاق ها فول فرنیش می باشد و به کولر گازی مجهز هستند.