دوره های زبان انگلیسی


از آنجایی که کلیه دروس در این دانشگاه به زبان انگلیسی برگذار می شود , در صورتی که دانشجوی , مدرکی مانند آیلس یا تافل نداشته باشد و یا اینکه از موسسات معتبر مورد تایید دانشگاه SEGi مدرک زبان نداشته باشد , بایستی قبل از شروع کلاسهای دانشگاه , در امتحان زبان شرکت کرده و در صورتی که نمره ایشان به حد نصاب لازم نرسد , بایستی در کلاس های زبانی که از طرف دانشگاه برگذار می شود شرکت نماید . هزینه این کلاسها جداگانه از دانشجو اخذ می شود .
هر ترم زبان در این دانشگاه 1 ماه می باشد و کل دوره زبان 6 ماه میباشد و تعداد ماهی که هر دانشجو باید زبان را در دانشگاه بگذراند بستگی به امتحان تعیین سطحی دارد که موقع ثبت نام توسط دانشگاه از دانشجو گرفته میشود .
کل هزینه 6 ماه زبان 3003 دلار یا 9010 رینگیت میباشد و هزینه هر ماه زبان 500 دلار یا 1500 رینگیت میباشد .