پیش دانشگاهی


در صورتی که متقاضی ثبت نام در رشته های لیسانس , مدرک پیش دانشگاهی نداشته باشد , بایستی ابتدا در دوره یکساله پیش دانشگاهی در دانشگاه SEGi ثبت نام کرده و بعد از اتمام این دوره , مجاز به ثبت نام در هر یک از دوره های لیسانس خواهند بود.
دوره های پیش دانشگاهی به سه صورت زیر میباشد :
1- Foundation in Science, 1 year
کسانی که تمایل به ادامه تحصیل دانشگاهی در رشته های فنی و مهندسی یا علوم پزشکی دارند باید این دوره پیش دانشگاهی را بگذرانند. طول مدت این دوره یکسال است و مبلغ آن 5300 دلار یا 15900 رینگیت میباشد.
2- Foundation in Commerce, 1 year
کسانی که تمایل به ادامه تحصیل دانشگاهی در رشته های تجارت یا مدیریتی دارند باید این دوره پیش دانشگاهی را بگذرانند. طول مدت این دوره یکسال است و مبلغ آن 4133 دلار یا 12400 رینگیت میباشد.
3- Foundation in Art
کسانی که تمایل به ادامه تحصیل دانشگاهی در رشته های هنر دارند باید این دوره پیش دانشگاهی را بگذرانند. طول مدت این دوره یکسال است و مبلغ آن 4800 دلار یا 14400 رینگیت میباشد.
دوره های زبان انگلیسی
از آنجایی که کلیه دروس در این دانشگاه به زبان انگلیسی برگذار می شود , در صورتی که دانشجوی , مدرکی مانند آیلس یا تافل نداشته باشد و یا اینکه از موسسات معتبر مورد تایید دانشگاه SEGi مدرک زبان نداشته باشد , بایستی قبل از شروع کلاسهای دانشگاه , در امتحان زبان شرکت کرده و در صورتی که نمره ایشان به حد نصاب لازم نرسد , بایستی در کلاس های زبانی که از طرف دانشگاه برگذار می شود شرکت نماید . هزینه این کلاسها جداگانه از دانشجو اخذ می شود .
هر ترم زبان در این دانشگاه 1 ماه می باشد و کل دوره زبان 6 ماه میباشد و تعداد ماهی که هر دانشجو باید زبان را در دانشگاه بگذراند بستگی به امتحان تعیین سطحی دارد که موقع ثبت نام توسط دانشگاه از دانشجو گرفته میشود .
کل هزینه 6 ماه زبان 3003 دلار یا 9010 رینگیت میباشد و هزینه هر ماه زبان 500 دلار یا 1500 رینگیت میباشد