۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

ليست رشته و شهریه دانشگاه SEGI

ليست رشته و شهریه دانشگاه SEGI

شهریه رشته های دانشگاه segi به صورت دقیق از لینک مقابل : لیست رشته ها وشهریه دانشگاه Segi
ليست رشته و شهریه دانشگاه SEGI
Engineering and Technology
(دانشکده مهندسی و تکنولوژی) 
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (رینگت)
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم عمران
Diploma in Civil Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم مکانیک
Diploma in Mechanical
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم شیمی
Diploma in Chemical
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم برق و الکترونیک
Diploma in Electrical & Electronics Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم ساختمان
Diploma in Construction Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
26400
2 سال
فوق دیپلم فن آوری اطلاعات
Diploma in Information Technology
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
55150
3 سال
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
- B.Eng Electrical & Electronics Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
61210
4 سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
B.Eng Mechanical Engineering
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
55150
3 سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
B.Eng Mechanical Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
37400
3 سال
کارشناسیفن آوری اطلاعات
Bachelor of Information Technology
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
 
44300
3 سال
کارشناسی فن آوری اطلاعات
Bachelor of Information Technology
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
23400
2 سال
کارشناسی ارشدفن آوری اطلاعات
Master of Information Technology
Built Environment
(دانشکده عمران و محیط زیست)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32400
2 سال
فوق دیپلم عمران
Diplomain Civil Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
26000
2 سال
فوق دیپلم ساختمان
Diplomain Construction Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
65800
4 سال
کارشناسی مهندسی عمران
B.Eng) Hons) Civil Engineering
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35400
3 سال
کارشناسی مدیریت ساختمان
B.Sc.) Hons) Construction Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
37400
3 سال
کارشناسی تکنولوژی محیطی
Bachelorof Environmental Technology
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24800
یک سال و چهار ماه
کارشناسی ارشد  مدیریت و تکنولوژی محیط زیست
Master ofEnvironmental  Management Technology
Creative Design and Technology
(دانشکده هنرهای خلاق و طراحی)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32000
2 سال
فوق دیپلم تبلیغات
Diploma in Advertising
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32000
2 سال
فوق دیپلم گرافیک
Diploma in  Graphic
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
32000
2 سال
فوق دیپلم طراحی داخلی
Diploma in Interior Design
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
33000
2 سال
فوق دیپلم ویدئو و انیمیشن
Diploma in Video & Animation
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
33000
2 سال
فوق دیپلم چندرسانه ای خلاق
Diploma in Creative Multimedia
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم ارتباطات
Diploma in Mass Diploma in Mass Communication
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
41000
3 سال
کارشناسی ارتباطات
Bachelor of Mass Communication
School OF Hospitality Management
(دانشکده مدیریت هتلداری و توریسم)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
53500
3 سال
کارشناسی مدیریت گردشگری و هتلداری
B.Sc (Hons) Intl Tourism & Hospitality Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
36900
3 سال
کارشناسی مدیریت هتلداری
BA) HONS) Hospitality Management
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
29400
2 سال
فوق دیپلم مدیریت گردشگری
Diploma in TourismManagement
Faculty Of business , Accounting And Management
(دانشكده کسب و کار – حسابداری و مدیریت)
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم مدیریت کسب و کار
Diploma in Business Administration
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم حسابداری
Diploma in Accounting
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
25000
2 سال
فوق دیپلم بازاریابی
Diploma in Marketing
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
41000
3 سال
کارشناسی مدیریت کسب و کار
Bachelor of Business Management (Hons(
UNIVERSITY OF SUNDERLAND, UK
41000
3 سال
کارشناسی حسابداری و مالی
BA (Hons) Accounting and Finance
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
40000
3 سال
کارشناسی حسابداری
 Bachelor of Accounting (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش عمومی
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش مالی
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش مدیریت زنجیره تامین
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش بازاریابی
Bachelor of Business & Management (Hons(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
35000
3 سال
کارشناسی مدیریت و کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی
Bachelor of Business & Management (Hons(
تحصیلات تکمیلی و DBA
مدرک صادره
شهريه كل تحصيل (دلار )
طول دوره
رشته
Program
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
44400
3 سال
دکترا مدیریت کسب و کار
Doctor of Business Administration DBA
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
Master of Business Administration MBA
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار تجارت جهانی
Masterof Business Administration (Global Business)
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
مدیریت عمومی
Master of Business Administration (General Management(
SEGi UNIVERSITY COLLEGE
24400
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار کارآفرینی
Masterof Business Administration (Entrepreneurship(
University of Southern Queensland (USQ), Australia
40140
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
Master of Busines Master of Business Administration MBA
University of Sunderland, UK
31000
2 سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
Master of Business Administration

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر