۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

مالزی خانه دوم

مالزی خانه دوم

برنامه مالزی خانه دوم من
برنامه مالزی خانه دوم من به شهروندان كشورهای ديگر اين امكان را می دهد كه بتوانند با همسر و فرزندان خود برای اقامت به مالزی سفر كنند. متقاضيان ابتدا يك دوره ويزای 10 ساله اخذ خواهند نمود كه بعد از سپری شدن اين مدت قابل تمديد می باشد. اين اقامت مزايایی نظير خريد خودرو با تخفيف )خودرو خارجی بدون عوارض گمرکی و معافيت مالياتی  خودرو ساخت مالزی به قيمت صادرات  خودرو به كشورهای ديگر و  معافيت مالياتی(  ، وام بانکی با بهره متوسطه 4.5% الی 6.5%  به میزان 50% الی 70% درصد نسبت به ارزش ملك جهت خريد آپارتمان ، خانه ، مغازه و يا ساير املاک  و همچنين بيمه درمانی را پوشش ميدهد.    
در برنامه مالزی خانه دوم اقامت 10 ساله به شخص متقاضی و فرزندان داده می شود و همچنين چنانچه فرد متقاضی يا همسر او پدر و مادری  بالای 60 سال داشته باشند آنان نيز می توانند اقامت را به صورت همراه دريافت نمايند.
 جهت اطلاع متقاضيانی که از ویزا یا اقامت برنامه مالزی خانه دوم می خواهند استفاده کنند حق تجارت یا کار ندارند و هرنوع فعالیت تجاری غیر قانونی است. ولی اخيرا به خاطر جلب سرمايه  خارجی حرف از لغو كردن اين بند را دارند كه در صورت اجرا در وب سايت اعلام خواهيم كرد.
در برنامه مالزی خانه دوم اقامت به دو صورت به متقاضيان داده مي شود :
 الف )  افراد بالای 50 سال
اين افراد برای ارائه درخواست خود ميبايست ثابت کنند دارای سرمايه  نقدی معادل يکصد ميليون تومان در ايران ميباشند اين سرمايه ميتواند به صورت سپرده ثابت در بانک ايران باشد. مورد ديگری که متقاضيان ميبايست نشان دهند ميزان در آمد ماهانه معادل سه ميليون تومان ميباشد. اين در آمد به حساسيت ميزان سرمايه نيست و بيشتر جنبه تشريفاتی دارد لذا با گواهی حقوقی از شرکت خصوصی يا دولتی و اجاره بهای املاک و سود سپرده و سهام نيز قابل ارائه ميباشد. چنانچه با اقامت شما موافقت شد الزامی برای انتقال درآمد خود به مالزی وجود ندارد. و اگر درآمد يا سرمايه خود را به مالزی منتقل کرديد از پرداخت هرگونه ماليات معاف هستيد.
پس از آنکه با اقامت شما موافقت شد ميبايست يك حساب سپرده ثابت به مبلغ 150.000 رينگيت (واحد پول مالزی)  به نام خودتان افتتاح نمايند پس از گذشت مدت يك سال مي توانند تا سقف %80 میزان مبلغ فوق را برای مخارج مشخص كه در ارتباط با خريد مسكن، هزينه تحصيلی فرزندان در مالزی و مسائل درمانی می باشد برداشت كنند  و بايد مبلغ حداقل%20  را از سال دوم تا زمانی كه در مالزی تحت عنوان اين برنامه اقامت دارند در حساب ثابت نگهدارند نياز است كه متقاضيان حساب ثابت خود را با رينگيت (واحد پول مالزی) افتتاح نمايند.
     ب )  افراد زير 50 سال
اين افراد برای ارائه درخواست خود ميبايست ثابت کنند دارای سرمايه نقدی معادل حداقل يکصد و پنجاه ميليون تومان در ايران ميباشند اين سرمايه ميتواند به صورت سپرده ثابت در بانک ايران باشد. مورد ديگری که متقاضيان ميبايست نشان دهند ميزان در آمد ماهانه معادل سه ميليون تومان ميباشد. اين در آمد به حساسيت ميزان سرمايه نيست و بيشتر جنبه تشريفاتی دارد لذا با گواهی حقوقی از شرکت خصوصی يا دولتی، و اجاره بهای املاک و سود سپرده و سهام  نيز قابل ارائه ميباشد. چنانچه با اقامت شما موافقت شد الزامی برای انتقال درآمد به مالزی وجود ندارد. و اگر درآمد يا سرمايه خود را به مالزی منتقل کرديد از پرداخت هرگونه ماليات معاف هستيد.
پس از آنکه با اقامت متقاضی موافقت شد ميبايست يك حساب سپرده ثابت به مبلغ 300.000 رينگيت
(واحد پول مالزی) به نام خود افتتاح نمايند پس از گذشت مدت يك سال مي توانند تا سقف 80%برای مخارج مشخص كه در ارتباط با خريد مسكن، هزينه تحصيلی فرزندان در مالزی و مسائل درمانی مي باشد برداشت كنند ولی بايد مبلغ حداقل 20% را از سال دوم تا زمانی كه در مالزی تحت عنوان اين برنامه اقامت دارند در حساب ثابت نگهدارند.
شما مي توانيد با خريد ملک ، اقدام  به اقامت مالزی خانه دوم کنيد
شما مي توانيد به واسطه خريد ملک در مالزی ، اقدام به اقامت مالزی خانه دوم کنيد و بجای سپرده گذاری در بانک ، آن مبلغ را جهت خريد ملک استفاده کنيد.
مدارك مورد نياز جهت اخذ اقامت مالزی خانه دوم من :
الف.  عکس هر نفر 5  قطعه اندازه   6 x 4
 ب . کپی تمام صفحات گذرنامه (حتی صفحات سفيد)  ، همه افراد خانواده بايد گذرنامه مجزا داشته باشند.
  ج .کپی برابر اصل صفحات گذرنامه همه افراد خانواده
  ح . ترجمه رسمی اسناد املاک ( در صورت وجود )
  خ . ترجمه رسمی اساسنامه شرکت، جواز کسب، کارت اطاق بازرگانی و یا هرگونه مجوز حرفه ای (در صورت وجود)
  د . ترجمه آخرين مدرک تحصيلی
 س . رزومه انگليسی
 ص . گواهی موجودی بانکی به مبلغ حداقل 150 ميليون تومان برای افراد زير 50 سال و حداقل 100 ميليون تومان برای افراد بالای 50 سال اين پول می تواند در حسابهای جداگانه به اسم فرد متقاضی و همسر وی باشد مجموع مبالغ حسابهای مختلف می بايست به حداقل مورد نياز برسد. همچنين دارايی حسابهای ارزی و حسابهای بانکی خارج از ايران نيز قابل قبول است.
ض . اسناد در آمدی نظير گواهی حقوق، فيش بازنشتگی، اظهار نامه در آمدی، اجاره نامه، سودسهام ، سود سپرده بانکی و … که مجموع در آمد فرد متقاضی و همسر وی می بايست بالای 3 ميليون تومان در ماه اعلام شود.
ط . ترجمه شناسنامه های همه اعضا خانواده
ی . ترجمه سند ازدواج برای افراد متاهل
 در موارد خاص وجود ساير مدارک تکميلی می تواند مفيد باشد در اين مورد قبل از آماده سازی مدارک با ما تماس بگيريد.
                                برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر